Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 19 2017

17:35
Hello Spring—EatSleepDraw is working on something new and we...
Reposted fromcuty cuty
17:26
Featured Shop: Bluegrass Fairway
Reposted fromcuty cuty
LamaNieuchwytna
17:22
3425 0146 500
Reposted fromkita kita viamayamar mayamar
17:19
Reposted fromshamelessfuck shamelessfuck
LamaNieuchwytna
17:18
3737 cef8
17:17
LamaNieuchwytna
17:17
6449 020c 500
17:15
8541 b5c4 500
Reposted fromstrzepy strzepy viaszszsz szszsz

February 18 2015

23:10
3505 6bd5 500
Reposted fromrorqualmaru rorqualmaru viaoutline outline
LamaNieuchwytna
23:08
LamaNieuchwytna
23:01
4117 6520
Reposted fromsiseniorita siseniorita viamiischa miischa
LamaNieuchwytna
22:54
9011 aef0
Reposted fromadzix69 adzix69 viablondi blondi
LamaNieuchwytna
22:52
1154 73fe 500
Reposted fromWredotka Wredotka viablondi blondi
LamaNieuchwytna
22:52
Reposted fromeatyourveggies eatyourveggies viablondi blondi

February 16 2015

LamaNieuchwytna
00:06
3319 2cd5 500
Reposted frommalinowykisiel malinowykisiel viaoutline outline
LamaNieuchwytna
00:03
Nigdy nie sądziłam, że dotknę tej granicy,
Że dzisiaj mogę kochać, a jutro nienawidzić..
Pojutrze nie tęsknić, za tydzień się wyprzeć,
Wymazać z pamięci, i że to po prostu zniknie!
Ot tak,jakby nigdy nic nie znaczyło,
Wczoraj dałabym się zabić za tę miłość...
Dziś mogłabym Cię zabić,ale komu to potrzebne?
Nie mam w sobie nic, nic, nic - nic kompletnie.
Mijamy się codziennie jak zwykła para obcych
Nieznajomi których łączy tyle historii,
Wzrok masz chłodny, a ja blade policzki,
I nic nie zmieni w moim życiu to że mi się przyśnisz.
Nic nie zmieni, to ze się znów odezwiesz,
Nie ma we mnie nic, nic, nic - nic kompletnie.
— wdowa
Reposted fromSmerfMaruda SmerfMaruda viadusielecc dusielecc
LamaNieuchwytna
00:03
LamaNieuchwytna
00:02

February 15 2015

LamaNieuchwytna
23:49
9141 52e8 500

"P.S.Kocham Cię"
Reposted fromyourtitle yourtitle viatobuildahome tobuildahome
LamaNieuchwytna
23:46
0525 318b 500
małgorzata halber
Reposted fromrol rol viatobuildahome tobuildahome
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl