Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 18 2015

23:10
3505 6bd5 500
Reposted fromrorqualmaru rorqualmaru viaoutline outline
LamaNieuchwytna
23:08
LamaNieuchwytna
23:01
4117 6520
Reposted fromsiseniorita siseniorita viamiischa miischa
LamaNieuchwytna
22:54
9011 aef0
Reposted fromadzix69 adzix69 viablondi blondi
LamaNieuchwytna
22:52
1154 73fe 500
Reposted fromWredotka Wredotka viablondi blondi
LamaNieuchwytna
22:52
Reposted fromeatyourveggies eatyourveggies viablondi blondi

February 16 2015

LamaNieuchwytna
00:06
3319 2cd5 500
Reposted frommalinowykisiel malinowykisiel viaoutline outline
LamaNieuchwytna
00:03
Nigdy nie sądziłam, że dotknę tej granicy,
Że dzisiaj mogę kochać, a jutro nienawidzić..
Pojutrze nie tęsknić, za tydzień się wyprzeć,
Wymazać z pamięci, i że to po prostu zniknie!
Ot tak,jakby nigdy nic nie znaczyło,
Wczoraj dałabym się zabić za tę miłość...
Dziś mogłabym Cię zabić,ale komu to potrzebne?
Nie mam w sobie nic, nic, nic - nic kompletnie.
Mijamy się codziennie jak zwykła para obcych
Nieznajomi których łączy tyle historii,
Wzrok masz chłodny, a ja blade policzki,
I nic nie zmieni w moim życiu to że mi się przyśnisz.
Nic nie zmieni, to ze się znów odezwiesz,
Nie ma we mnie nic, nic, nic - nic kompletnie.
— wdowa
Reposted fromSmerfMaruda SmerfMaruda viadusielecc dusielecc
LamaNieuchwytna
00:03
LamaNieuchwytna
00:02

February 15 2015

LamaNieuchwytna
23:49
9141 52e8 500

"P.S.Kocham Cię"
Reposted fromyourtitle yourtitle viatobuildahome tobuildahome
LamaNieuchwytna
23:46
0525 318b 500
małgorzata halber
Reposted fromrol rol viatobuildahome tobuildahome
LamaNieuchwytna
23:45
0007 e575 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viatobuildahome tobuildahome
23:44
5995 8f41 500
Reposted fromohnina ohnina viatobuildahome tobuildahome
LamaNieuchwytna
23:43
Byłem chory na tęsknotę za czymś nieokreślonym.
— Gustaw Herling-Grudziński

December 09 2014

06:57
3548 8189 500
Reposted fromarmadillo armadillo viablondi blondi
LamaNieuchwytna
06:55
1573 3e31
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent
LamaNieuchwytna
06:55
1788 46da 500
Reposted fromaniczorka aniczorka
LamaNieuchwytna
06:52
0164 5816
LamaNieuchwytna
06:50
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl